• کد فنی هد : C9380A C9383A C9384A نوع چاپ : جوهرافشان مخصوص پلاترهای : HP T610 , T620 , T770 , T1100 , T1200 , T1200 HD , T2300 eMFP , T790 , T1300

  8,100,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کد فنی هد : C4810A C4811A C4812A C4813A نوع چاپ : جوهرافشان مخصوص پلاترهای : HP 1000, 1200, 2200, 2230, 2250, 2280, 2600 , 2800 , 500, 500PS, 510, 800 ,

  8,400,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کد فنی هد : C9383A نوع چاپ : جوهرافشان مخصوص پلاترهای : HP T610 , T620 , T770 , T1100 , T1200 , T1200 HD , T2300 eMFP , T790 , T1300

  2,700,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کد فنی هد : C9380A نوع چاپ : جوهرافشان مخصوص پلاترهای : HP T610 , T620 , T770 , T1100 , T1200 , T1200 HD , T2300 eMFP , T790 , T1300

  2,700,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کد فنی هد : C9384A نوع چاپ : جوهرافشان مخصوص پلاترهای : HP T610 , T620 , T770 , T1100 , T1200 , T1200 HD , T2300 eMFP , T790 , T1300

  2,700,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کد محصول : C4812A نوع چاپ : جوهرافشان ابعاد : 109.98x25.91x148.08 میلیمتر نوع جوهر : دای دستگاههای سازگار : HP 1000, 1200, 2200, 2230, 2250, 2280, 2600 , 2800 , 500, 500PS, 510, 800 , 800PS , K850 قدرت پاشش : 4 پیکولیتر تعداد نازل : 304 عمرمفید : 12 ماه دمای نگهداری-40 تا 60 درجه سانتی گراد دمای عملیاتی5 تا 40 درجه سانتی گراد

  2,200,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کد محصول : C4811A نوع چاپ : جوهرافشان ابعاد : 109.98x25.91x148.08 میلیمتر نوع جوهر : دای دستگاههای سازگار : HP 1000, 1200, 2200, 2230, 2250, 2280, 2600 , 2800 , 500, 500PS, 510, 800 , 800PS , K850 قدرت پاشش : 4 پیکولیتر تعداد نازل : 304 عمرمفید : 12 ماه دمای نگهداری-40 تا 60 درجه سانتی گراد دمای عملیاتی5 تا 40 درجه سانتی گراد

  2,200,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کد محصول : C4813A نوع چاپ : جوهرافشان ابعاد : 109.98x25.91x148.08 میلیمتر نوع جوهر : دای دستگاههای سازگار : HP 1000, 1200, 2200, 2230, 2250, 2280, 2600 , 2800 , 500, 500PS, 510, 800 , 800PS , K850 قدرت پاشش : 4 پیکولیتر تعداد نازل : 304 عمرمفید : 12 ماه دمای نگهداری-40 تا 60 درجه سانتی گراد دمای عملیاتی5 تا 40 درجه سانتی گراد

  2,200,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • کد محصول : C4810A نوع چاپ : جوهرافشان ابعاد : 109.98x25.91x148.08 میلیمتر نوع جوهر : دای دستگاههای سازگار : HP 1000, 1200, 2200, 2230, 2250, 2280, 2600 , 2800 , 500, 500PS, 510, 800 , 800PS , K850 قدرت پاشش : 4 پیکولیتر تعداد نازل : 304 عمرمفید : 12 ماه دمای نگهداری-40 تا 60 درجه سانتی گراد دمای عملیاتی5 تا 40 درجه سانتی گراد

  2,200,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف