• خرید محصول

  فیش پرینتر بیکسلون قابل حمل Bixolon SPP R318برند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SPP-R318عرض چاپ : ۷۲ میلیمترسرعت چاپ : ۱۰۰ میلیمتر بر ثانیهنوع برش : دستیپورت ارتباطی : USB 2.0, Bluetooth v3.0, Serial

  7,240,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیش پرینتر حرارتی بی سیم Bixolon SPP R310برند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SPP-R310عرض چاپ : ۷۲ میلیمترسرعت چاپ : ۱۰۰ میلیمتر بر ثانیهنوع برش : دستیپورت ارتباطی : USB 2.0, Bluetooth v3.0, Serial

  7,440,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SRP B300برند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SRP-B300عرض چاپ : ۷۲ میلیمترسرعت چاپ : ۱۰۰ میلیمتر بر ثانیهنوع برش : دستیپورت ارتباطی : USB 2.0, Bluetooth v3.0, Serial

  6,500,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SRP S300برند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SRP-S300عرض چاپ : 80 میلیمترسرعت چاپ : 300 میلیمتر بر ثانیهنوع برش : اتوماتیکپورت ارتباطی : USB 

  8,100,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SRP E300برند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SRP-E300عرض چاپ : 79 میلیمترسرعت چاپ : 220 میلیمتر بر ثانیهنوع برش : اتوماتیکپورت ارتباطی : USB 

  0 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SPP R410برند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SPP-R410عرض چاپ : 104 میلیمترسرعت چاپ : 80 میلیمتر بر ثانیهنوع برش : دستیپورت ارتباطی : USB 

  10,850,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SRP 330IIبرند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SRP-330IIعرض چاپ : 80 میلیمترسرعت چاپ : 200 میلیمتر بر ثانیهنوع برش : اتوماتیکپورت ارتباطی : USB 2.0, Serial

  5,370,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SRP F312برند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SRP-F312عرض چاپ : 80 میلیمترسرعت چاپ : 300 میلیمتر بر ثانیهنوع برش : اتوماتیکپورت ارتباطی : USB 2.0, Bluetooth v3.0, Serial 

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SPP R400برند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SPP-R400عرض چاپ : 104 میلیمترسرعت چاپ : 80 میلیمتر بر ثانیهنوع برش : دستیپورت ارتباطی : USB 2.0, Bluetooth v3.0, Serial 

  8,800,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیش پرینتر حرارتی بی سیم Bixolon SRP F310برند دستگاه : Bixolonمدل دستگاه : SRP F310عرض چاپ : 80 میلیمترسرعت چاپ : 275 میلیمتر بر ثانیهنوع برش : اتوماتیکپورت ارتباطی : USB 2.0, WIFI , Serial

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • فیش پرینتر میوا TP-UNبرند دستگاه : Mevaمدل دستگاه : TP-UNعرض چاپ : 80 میلیمتررزولوشن چاپ : 203dpiوزن : 1/25 کیلوگرمابعاد : 190x145x138 سانتیمترپورت ارتباطی : USB 

  1,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فیش پرینتر میوا TP-UNWبرند دستگاه : Mevaمدل دستگاه : TP-UNWعرض چاپ : 80 میلیمتررزولوشن چاپ : 203dpiوزن : 1/25 کیلوگرمابعاد : 190x145x138 سانتیمترپورت ارتباطی : USB - LAN - WIFI 

  2,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف